Hoofdlijnen Beleidsplan 2018-2020

Op 13 september (2018) is de stichting Joods Erfgoed Harderwijk opgericht. De doelstelling is vastgelegd in de oprichtingsakte en luidt:

De herinnering aan de voormalige Joodse gemeenschap van Harderwijk te bevorderen en alle culturele, maatschappelijke en religieuze aspecten daarvan onder de aandacht te blijven brengen, zowel in woord als in beeld.


Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Het bestuur wordt gevormd door een vertegenwoordiger van Herderewich, van JSH en de initiatiefnemer.

Missie Stichting Joods Erfgoed Harderwijk

De missie is als volgt omschreven:

De nog aanwezige kennis van de Joodse samenleving in Harderwijk voor de toekomst te bewaren.


De visie.

De vastgelegde kennis modern en toegankelijk te presenteren om zeker ook voor de komende generaties de herinnering levend te houden aan de eens bloeiende Joodse gemeenschap in Harderwijk en omgeving.


Identiteit

Een ongebonden vrijwilligersorganisatie en met een breed maatschappelijk draagvlak.

Middelen & Beloningsbeleid

De oprichters hebben financiën ter beschikking gesteld en de gemeente Harderwijk heeft financiële ondersteuning toegezegd. Kapitaal is nodig om de projecten door professionals goed vorm te laten geven, om de locaties te voorzien van het nodige en onderhoud voor de toekomst veilig te stellen.

Lees meer..

Tijdpad

In 2020 viert Nederland, Gelderland en ook Harderwijk 75 jaar vrijheid. Een vrijheid die ten koste is gegaan van heel veel slachtoffers en gesneuvelden. Het bestuur van de stichting streeft ernaar met het oog op die viering publieke beschikbaarheid te realiseren, zo mogelijk voor eind 2019.

Lees meer..

Samenwerking

We zijn ons bewust dat onze presentaties ingebed kunnen en misschien zelfs moeten worden in diverse activiteiten en programma’s. Zowel op cultureel, historisch als toeristisch gebied.

lees meer..

Vrijwilligers

Er zullen vrijwilligers ingezet moeten worden voor begeleiding (toegang synagoge), verzorging, presentatie, pr, werving donateurs en onderhoud van de diverse projectonderdelen.

Slot

IDe stichting gaat uit van langjarige duurzame presentatie en breed maatschappelijk draagvlak.